Menu

Region w Rosji

REGION W ROSJI

Erygowany dnia: 27.04.2007 r.

Siostry Elżbietanki
Mira 16, a/я 83, 630024   NOVOSIBIRSK        
2 oй пер Мυрα 16, a/я 83 , 630024   Новосибирск 24     

tel. 0073833535593
fax. 0073832535593
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.elizavetki.com/

Założ. 1993 r. Dom pod wezwaniem św. Józefa.
Działalność:    Dom formacyjny, pomoc biednym i chorym, katecheza, troska o kościół parafialny, prowadzenie świetlicy parafialnej, prowadzenie diecezjalnego domu rekolekcyjnego.

Siostry Elżbietanki
Savvy Korzevnikowa  29  a /я 6,  630033 NOVOSIBIRSK                                
Саввы Кожевникова 29 а /я 6,   630033  НОВОСИБИРСК                           

tel. 0073833470616, 0073833475584, 0073833551076
fax. 0073833470616, 0073833475584, 0073833551076
e- mail Wspólnoty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
e-mail Domu Dziecka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założ. 1.9.1996 r. Dom pod wezwaniem św. Elżbiety.
Działalność:          Prowadzenie Domu Dziecka, katechizacja w parafii.
Siostry Elżbietanki
yл. Почтовая 23 кв. 19, 305000  KURSK       

tel/fax 0074712568575
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założ. 11.9.2001 r. Dom pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Działalność:            Katechizacja, troska o kościół parafialny, opieka nad osobami chorymi i samotnymi w ich domach.

Siostry Elżbietanki
300012  TUŁA pr. Lenina 59/ 2 m. 43
300012  ТУЛА пpоспект Ленина д. 59 / 2  кв. 43

tel/fax 0074872363396 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   /  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założ. 26.9.2006 r. Dom pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana
Działalnoś:              Katechizacja, troska o kościół parafialny, opieka nad osobami chorymi, samotnymi w ich domach.


H I S T O R I A

Nowosybirsk - 1993 r.

Postawa ogromnej pokory wewnętrznej i cierpliwość względem siebie i dla rzeczywistości, w której przypada nam żyć to jedne z najważniejszych wskazówek, z jakimi przybyły nasze siostry do Nowosybirska na Syberii 13 sierpnia 1993 r. Nowosybirsk jest stolicą Syberii rozciągającej się na obszarze 12 km, jest to 1,8 milionowe miasto stanowiące centrum kulturowe, naukowe i przemysłowe w tej części kraju. Sytuacja jest tu jednak bardzo ciężka. Mieszkający ludzie niejednokrotnie nie mają pieniędzy, aby zakupić artykuły pierwszej potrzeby. Największym jednak problemem nie jest bieda materialna, ale duchowa. Będąc bowiem  bogatym wewnętrznie nie potrzeba być zamożnym, można wtedy mając w sercu Pana Boga pokonać każde trudności, cierpienia i przeciwności. Przykładem takiej postawy są nasze siostry, które czerpiąc siłę z Bożego Miłosierdzia ukazują je wszystkim na drodze życia, na której postawił je Pan Bóg.

Już od początku swojego pobytu w Nowosybirsku siostry prężnie włączyły się w posługę duszpastersko - charytatywną. Rozpoczęły od katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeździły także katechizować do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów Bielska, gdzie poza katechezą przygotowały również śpiew na Mszę świętą. Na prośbę Księdza Biskupa Józefa Werth siostry rozpoczęły posługę w kościele – kaplicy znajdującej się na placu budowy katedry. Służyły tutejszemu kościołowi prowadząc katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych; dbały również o utrzymanie świątyni w czystości. W duchu charyzmatu naszych Matek Założycielek 16 września podjęły opiekę nad trzema starszymi osobami odwiedzając je trzy razy w tygodniu i tym samym poza pomocą fizyczną siostry budowały w nich nadzieję, dawały radość i miłość, ukazując jak dobry i miłosierny jest Pan Bóg. Czas mijał, a potrzeb było coraz więcej. Jedna z sióstr została poproszona o rozpoczęcie posługi w szpitalu. Siostry na prośbę Księdza Biskupa piekły hostie dla całej diecezji oraz w odpowiedzi na apel przedszkoli rozpoczęły katechizację najmłodszych. W planach było również rozpoczęcie budowy Domu Dziecka, w którym siostry rozpoczęły posługę we wrześniu 1996 r. Po roku pobytu w Nowosybirsku siostry wraz z wolontariuszami z Niemiec rozpoczęły odwiedzanie bezdomnych na dworcu. Idąc śladami św. Elżbiety zanosiły im chleb, herbatę, ciepłe ubrania otrzymane z przesyłek z Caritasu. Dla osób ubogich fizycznie było to niezwykłe doświadczenie. Dla nich nie są najważniejsze dary, jakie otrzymują, ale współczucie, troska, podana dłoń i szczery, pełen miłości uśmiech, a także zainteresowanie okazane przez drugiego człowieka. Daje im to świadomość własnej wartości i prowadzi do odkrywania w sobie człowieczeństwa, którego zostali pozbawieni przez innych. Posługa sióstr wśród bezdomnych przynosi coraz większe i obfitsze owoce. W styczniu 1996 r. oficjalne pozwolenie na pracę z bezdomnymi otrzymał także diecezjalny Caritas. Wyrazem tego było wręczenie  kluczy do tak długo oczekiwanych i poszukiwanych pomieszczeń. Warunki jednak okazały się bardzo złe. Siostry zastały ogromny bałagan, okna zabite deskami, brak podłączenia do sieci elektrycznej. Jednak wiara i ufność w Bożą Opatrzność dodawała sił i z biegiem czasu wszystko zostało uporządkowane. W pobliżu dworca, na terenie Urzędu Socjalnego powstało także małe centrum dla bezdomnych, gdzie otrzymują posiłki, odzież i co ważne pomoc lekarską. 17 lutego 1996 r. odbyło się po raz pierwszy w Nowosybirsku międzynarodowe i międzywyznaniowe spotkanie 30 osobowej grupy młodych ludzi, którzy przyłączyli się do niesienia pomocy bezdomnym.

W 1996 r. siostry przeprowadziły się do nowego domu, który został oddany pod opiekę św. Józefa, bliżej kościoła Ojców Franciszkanów. Tutaj prowadzą przy kościele klub dziecięcy opiekując się dziećmi i młodzieżą z biednych rodzin. Dzieci mogą przebywać w świetlicy cały dzień, otrzymują tu ciepły posiłek, ubrania, a przede wszystkim miłość, opiekę, zainteresowanie i troskę. Dzieci mają zajęcia w różnych grupach stosownie do wieku. W pracy z dziećmi pomagają  siostrom młode kobiety i dziewczęta, które poświęcają swój wolny czas dzieląc się umiejętnościami pedagogicznymi. W niedziele natomiast przychodzą dzieci z rodzin katolickich, które siostra M. Marcelina Kwiatkowska przygotowuje do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Poza tym siostra M. Marcelina uczy katechezy w młodszych klasach w katolickiej szkole podstawowej prowadzonej przez Ojców Franciszkanów.

Ksiądz Biskup Józef Werth zwrócił się z prośbą do Generalatu, aby siostry Elżbietanki prowadziły również Dom Dziecka. W odpowiedzi Matka Generalna M. Margarita Wiśniewska wysłała do Nowosybirska kolejne 5 sióstr z prowincji polskich. Pierwsze dwie siostry - Siostra M. Barbara Rybus i siostra M. Berenika Szewczyk - pojechały jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych 31 października 1995 r., gdyż Zgromadzenie zostało poproszone o zajęcie się wyposażeniem i organizowaniem Domu Dziecka. Kolejne trzy siostry przyjechały 2 marca 1996 r.

Po wielu staraniach i przezwyciężeniu przeciwności - dnia 26 sierpnia 1996 r. -katolicki Dom Dziecka pod wezwaniem św. Mikołaja został poświęcony. Było to ogromną radością, jednak pozostało jeszcze wiele trudności związanych z rejestracją finansową. Siostry jednak nie traciły nadziei i, licząc na Bożą pomoc, przyjmowały pierwsze dzieci.
W Domu Dziecka są dzieci w różnym wieku, od 2 do 18 lat, a nawet i starsze. Siostry starają się zapewnić im ciepło rodzinnego domu, miłość, troskę, spokój, a także prawidłowy rozwój, solidne wychowanie i wykształcenie. Po bardzo dramatycznych nieraz przeżyciach, dzieci otoczone miłością sióstr, powoli wracają do normalnego życia. Uczą się także miłości do Pana Boga. Niektóre dzieci mieszkające w Domu Dziecka są wyznania prawosławnego.

W 1999 r. powstała w Nowosybirsku Wspólnota Apostolska św. Elżbiety, której członkowie pomagają siostrom w posłudze.

Kursk - 2001 r.
Drugą placówką, która powstała na terenie Rosji w Europejskiej części jest Kursk. W pierwszych miesiącach 2000 r. dotarła do Generalatu prośba Księdza Proboszcza Krzysztofa Klępy z Kurska, poparta przez Księdza Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy, aby Siostry Elżbietanki rozpoczęły posługę w owym mieście. Mimo problemów personalnych ustalono, że trzy siostry pojadą do Kurska w 2001 r. Dwie siostry – siostra M. Nikodema Śliwa i siostra M. Laura Witkowska pochodzące z prowincji warszawskiej dotarły do Kurska 10.09.2001 r. Od samego początku zaczęły włączać się w posługę w parafii - dbały o czystość kościoła, bielizny kościelnej, katechizowały dzieci, młodzież, dorosłych, prowadziły też indywidualne rozmowy z dorosłymi, pomagały ubogim, włączały się w prace w Caritasie na rzecz imigrantów. Odwiedzały również wiernych w Biełgogradzie i Woroneżu, gdzie ksiądz Krzysztof, z braku kapłanów, pełnił opiekę duszpasterską. Obecność sióstr w Kursku jest bardzo ważna. Pomagają one ludności odnaleźć drogę do Pana Boga, napawają zbolałe, pełne doświadczeń serca nową nadzieją i wiarą.

Tuła - 2006 r.
Trzecią placówką na ziemi rosyjskiej jest Tuła. Miejscowość liczy ok. 600 tys. mieszkańców. W XIX wieku była ono ośrodkiem jubilerstwa, handlu wyrobami ze srebra. Słynęła też z produkcji samowarów. Prężnie rozwijało się tu życie religijne. Jednak czasy wojen wszystko zniszczyły. W Tule nasze Zgromadzenie rozpoczęło  posługę we wrześniu 2006 roku, niosąc tutejszej ludności spragnionej wartości duchowych i zagubionej pośród codziennych dróg ducha wiary i świadectwo życia zakonnego.

Posługa sióstr na Syberii jest bardzo ważna. Siostry gotowe są przebywać drogę nawet 200 kilometrów, aby głosić Boże Słowo dla zaledwie kilku osób, czasem czterech czy nawet dwóch, bo przecież Panu Bogu zależy na każdym człowieku. Posyła też wielu, aby głosili Jego zbawienie tym, którzy Go nie znają, uświęcając zarówno tych, którzy słuchają, jak i tych, którzy głoszą.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE